Zorgverzekeraars / Vergoedingen

Zorg en Zekerheid

Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid dan worden al uw zorgdeclaraties vergoed.

Overige zorgverzekeraars

Care Complete Thuiszorg werkt met alle overige zorgverzekeraars op ongecontracteerde basis. Dit houdt in dat een deel van uw zorgdeclaratie niet vergoed zal worden. Dit is afhankelijk van uw polis. Informeert u bij ons wat dat voor u persoonlijk inhoud. U dient zelf de zorgfacturen over te maken naar Care Complete Thuiszorg en deze facturen te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Zorgkantoor (PGB-WLZ)

Wanneer u valt in de Wet Langdurige Zorg (wlz) en u wilt deze zorg van Care Complete Thuiszorg ontvangen, dan dient er een Persoons Gebonden Budget (pgb) te worden aangevraagd. Care Complete Thuiszorg heeft voor 2024 geen overeenkomst met het zorgkantoor. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zorgkantoor.nl/pgb of u kunt contact met ons opnemen. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wanneer u aanspraak wilt gaan maken op de WMO , dient u informatie in te winnen bij uw gemeente. Voor de regio Bollenstreek is dit de ISD.
Care Complete Thuiszorg heeft in 2024 geen overeenkomst met de ISD Bollenstreek. Dit houdt in dat wanneer u, via Care Complete Thuiszorg, hulp in de huishouding en/of individuele begeleiding wilt er een persoons gebonden budget aangevraagd dient te worden. voor meer informatie raadpleeg bij uw gemeente, www.isdbollenstreek.nl of u kunt contact met ons opnemen.