Wat is PGB (Het Persoonsgebonden Budget).

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget van de overheid. Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen bij zorgverleners. Denk aan verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Individuele begeleiding en huishouding gaat via het WMO-loket. 

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie samen op met de cliënt om langer thuis te kunnen wonen. Samen wordt de zorgvraag verhelderd. Het zorgkantoor zet deze indicatiestelling om in een PGB, aan de hand van vastgestelde tarieven van de overheid.

De hoogte van het pgb wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kennen geen wachtlijsten en werken uitsluitend met goed gekwalificeerde zorgverleners. het PGB kan aangevraagd worden via het Zorgkantoor of de gemeente waar u woont.