Ons zorgaanbod

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging draait het om u te ondersteunen  of het overnemen van de zelfzorg. bestaande uit:

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel) en haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige cliënt.
 • Hulp en begeleiding bij het aankleden en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mondverzorging en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, handverzorging en voetverzorging, sieraden omdoen, enzovoort.

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enzovoort.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enzovoort.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf of crème aanbrengen op een intacte huid, enzovoort.

Verpleging

Bij het woord ‘verpleging’ verstaan wij verpleegkundige zorg. Dit is zorg die voornamelijk betrekking heeft op verpleegkundige handelingen, bestaande uit het toedienen van medicatie, het inbrengen en verwijderen van sondes en katheters, verzorging van lichaamsopeningen (stoma, trachea, wonden enz.) en het uitvoeren van handelingen in opdracht van een arts.

Huishoudelijke hulp

Het schoonhouden van de woonruimte wordt gezien als huishoudelijke hulp. Andere huishoudelijke taken zoals: eten klaarmaken, de was doen, strijken, bed opmaken enz. worden ook gezien als huishoudelijke hulp. Indien u deze taken niet meer zelfstandig kunt uitvoeren, kunt Care Complete Thuiszorg, door middel van een PGB, u hiermee helpen. De aanvraag voor een PGB dient u te doen bij het kantoor van de ISD. 

Terminale zorg

Palliatieve zorg, ook wel genoemd terminale zorg is zorg in de laatste fase. De levensverwachting is dan niet langer dan drie maanden. Bij Care Complete Thuiszorg hechten wij veel waarde aan deze zorg, iedereen verdient het namelijk om op een zo rustig mogelijk manier deze fase door te gaan. Wij zullen altijd er alles aan proberen te doen om de laatste wensen van de cliënt te kunnen vervullen. Deze zorg doen wij met een klein vast team 24/7.

Persoonlijke begeleiding

Bij persoonlijke begeleiding proberen wij een persoon te ondersteunen van de algemene dagelijkse levensverwachtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur. De vormen van begeleiding bestaan uit het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en toezicht en interventie. Deze begeleiding kunnen wij zowel telefonisch als op afspraak aanbieden.

Persoonsalarmering

Care Complete Thuiszorg biedt persoonsalarmering aan, indien dit u nodig heeft. Echter doen wij dit alleen voor cliënten die bij ons in zorg zitten. Persoons alarmering houdt in dat u een alarmknop krijgt om een melding te maken van een noodsituatie.