Voorwaarden

Care Complete Thuiszorg werkt op basis van gecontracteerde zorg met Zorg en Zekerheid. Dit wil zeggen dat we geen contract hebben met alle overige zorgverzekeraars. Dit kan gevolgen hebben voor uw totale vergoeding die u declareert naar uw zorgverzekeraar. Tijdens het intake gesprek met de wijkverpleegkundige wordt u ingelicht hoe u verzekerd bent en welke vergoeding van toepassing is. Als uw aanvraag voor wijkverpleging is goedgekeurd ontvangt u het gedeclareerde bedrag op uw rekening. U maakt het bedrag dan over naar Care Complete Thuiszorg onder vermelding van het factuurnummer. 

Uitsluitingscriteria

Care Complete Thuiszorg  is een instelling die alle soorten zorg biedt aan, in principe, alle cliënten. Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel die zijn opgenomen in de uitsluitingscriteria. Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Care Complete Thuiszorg  deze cliënt in zorg neemt.

Uitgesloten zijn cliënten:

  • Die de hulp van Care Complete Thuiszorg  niet willen accepteren.
  • Wanneer de zorg niet kan worden gewaarborgd door gekwalificeerd personeel.
  • Wanneer er een cliëntenstop is.
  • Aanwezigheid van verslaving en psychische behandeling.
  • Cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang.
 

Elk patiënt die verwezen wordt, zal kritisch beoordeeld worden rekening houdend met bovenstaande criteria, welke weer teruggekoppeld zullen worden aan de verwijzende persoon/instantie.