Voorwaarden

Verschillend per polis

Het deel dat je zelf betaalt, is afhankelijk van je polis. Heb je een naturapolis of budgetpolis? Dan wordt er ongeveer 75% van het marktconforme tarief vergoed, en betaal je 25% zelf. Heb je een zuivere restitutiepolis? Dan wordt gewoon alles vergoed, ongeacht of er een contract is afgesloten. Natuurlijk zegt dit niets over de kwaliteit van een zorgverlener. Een niet-gecontracteerde zorgverlener hoeft zeker geen slechtere zorg te bieden dan een gecontracteerde zorgverlener. Zorgverleners die zonder contracten werken, zijn van mening zelfs betere kwaliteit te leveren. Wilt u meer informatie over niet-gecontracteerde zorg stuur dan een e-mail naar: info@carecomplete.nl

Care Complete Thuiszorg werkt op basis van niet-gecontracteerde zorg met de zorgverzekeraars. Dit wil zeggen dat we geen contract hebben met zorgverzekeraars. Dit kan gevolgen hebben voor uw vergoeding die u declareert naar uw zorgverzekeraar. In het geval van een zorg-vrij polis word er wel 100% vergoed. Als u een basis polis heeft bestaat de kans dat er maar 75% vergoed word van uw declaratie. U dient dit te overleggen tijdens het intake gesprek met de wijkverpleegkundige. Zij bespreekt met u deze punten. Als uw aanvraag voor wijkverpleging is goedgekeurd ontvangt u het gedeclareerde bedrag op uw rekening. U maakt het bedrag dan over naar Care Complete Thuiszorg onder vermelding van het factuurnummer. Bent u zelf gemachtigd hierin kunt u dit hieronder aangeven. In het geval van een familielid of bewindvoerder dient u deze in te lichten hierover.