Cliëntenraad Thuiszorg

Bij Care Complete Thuiszorg  hechten wij veel waarde aan de mening van onze cliënten. Wij horen graag van u zelf hoe en waar wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo horen wij graag al uw vragen, opmerkingen of klachten en voeren wij jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit om onze dienstverlening te kunnen blijven optimaliseren.

Bij Care Complete Thuiszorg werken wij met een cliëntenraad. De taak van de cliëntenraad is om de wensen en belangen van de cliënten te vertegenwoordigen. 

Functie cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit  mantelzorgers, cliënten zelf, partners van, vertegenwoordigers, waaronder kinderen of andere familieleden. Deze personen zijn altijd nauw betrokken bij de verzorging/behandeling van de cliënten in de thuiszorg.

Hieruit ontstaat feedback en advies voor eventuele verbeteringen en veiligheid in de thuiszorg, De cliëntenraad komt dan tweemaal per jaar bijeen om dit te bespreken.

U kunt ten alle tijden contact opnemen met de cliëntenraad door een mail te sturen naar; cliëntenraad@carecomplete.nl 

Aanmelding cliëntenraad

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan onze cliëntenraad, kunt u zicht vrijblijvend aanmelden, door een mail te sturen naar; cliëntenraad@carecomplete.nl