Care Complete Thuiszorg werkt volgens vastgestelde richtlijnen in de zorg sector. Dit wil zeggen dat we bepaalde voorwaarden hanteren en naleven.

Wanneer u door omstandigheden verhinderd bent uw hulpverlening te ontvangen, verwachten wij dat u uw afspraak tijdig afzegt. Het niet tijdig afzeggen van uw afspraak wordt in rekening gebracht gezien de tijd voor u gereserveerd is en de medewerker tevergeefs bij u aan de deur heeft gestaan.

Indien u een afspraak wenst af te zeggen, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren door gegeven te worden aan Care Complete Thuiszorg. Tijdens kantooruren kunt u dit doen door te bellen naar 0252-743 010. Buiten de kantooruren kunt u bellen naar 06-18 45 76 16. Ook kunt u ervoor kiezen om te mailen naar info@carecomplete.

Onmacht
Indien er sprake is van onmacht, bijvoorbeeld bij een onvoorziene ziekenhuisopname, geldt deze afzegtermijn niet. 

Afwezigheid
Wanneer u voor langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld door vakantie, dient u dit minimaal twee weken van te voren door te geven.