Wanneer u niet tevreden bent...

Bij Care Complete doen wij iedere dag ons best voor u om hoogwaardige en deskundige zorg te leveren. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent, met de gewenste zorg. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het nog belangrijker dat u dit ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Uw klacht indienen

U dient eerst uw ongenoegen kenbaar te maken bij de zorgcoördinator van het betreffende wijkteam. De zorgcoördinator zal in overleg met de client een passende oplossing zoeken. Is de gewenste verbetering niet voldoende naar wens? De klachtencoördinator ontvangt uw klacht graag bij voorkeur (per post of e-mail)

E-mail: info@carecomplete.nl

Postadres: Emmastraat 27,
2161 PR Lisse 

t.a.v. de klachtcoördinator

U ontvangt de bevestiging vanuit Care Complete, zo snel mogelijk. Uiterlijk kunt u binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging ontvangen. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door een klachtencoördinator van Care Complete. Indien er extra verduidelijking nodig is of informatie nodig is, zal er contact opgenomen worden met de desbetreffende persoon.

U kunt er op rekenen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt op uw klacht. Indien uw klacht gecompliceerd is dan is het mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. In dat geval zal een klachtencoördinator van Care Complete u vroegtijdig informeren.