AVG Privacy

V.O.F. Care Complete, gevestigd aan de Emmastraat 27 te 2161 PR Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

V.O.F. Care Complete is bereikbaar onder 06-53294749, 0f 06-18457616, 0f info@carecomplete.nl.

De functionaris Gegevensverwerking is:    Hw van den Burg (Henk)

Care Complete verwerkt persoonlijke gegevens, doordat client gebruikt maakt van de diensten van Care Complete, of omdat cliënt persoonlijke gegevens aan Care Complete heeft verstrekt.

De gegevens die Care Complete verwerken zijn: Voornamen, Tussenvoegsels,

Achternamen, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, BSN-nummers,

Adresgegevens, Telefoonnummers, Emailadressen, Gegevens over uw gezondheid, Verzekeringsgegevens, Gegevens over behandelingsplan(nen), Gegevens over zorgverlener(s), Gegevens over alle andere medische zaken van cliënt, die niet eerder genoemd zijn.

Care Complete gebruikt persoonlijke gegevens, om cliënt te kunnen bellen, te appen, te e-mailen, te faxen, om brieven naar client te sturen, en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Care Complete bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is, dan om de doelen te realiseren, waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verzameld, en worden gebruikt.

Care Complete bewaart persoonlijke gegevens maximaal 15 jaar, overeenkomstig De Wet bescherming persoonsgegevens, overeenkomstig art. 7:454 lid 3 Burgerlijk wetboek, hetgeen op 25 mei 2018 is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Care Complete verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend aan artsen, en bijvoorbeeld aan zorgverleners, indien dit nodig is, voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden gebeurt altijd met toestemming van cliënt.

Cliënt heeft het recht om de persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bezwaar maken, in te trekken, of te verwijderen.

Deze privacyverklaring wordt aan elke overeenkomst vastgeniet.